ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА КВ. „ДРАГАЛЕВЦИ", РАЙОН „ВИТОША“

Считано от 07.02.2024 г. се прилага следната схема за достъп по сграда-2 на ДГ № 160

Считано от 23.01.2024 се въвежда временна организация на движение с цел осигуряване на достъп до ОДЗ № 160 в кв. "Драгалевци":

Въвежда се еднопосочно движение по ул. “Лагадина“ от ул. “Горска поляна“ към ул. “Елин Пелин“ и на ул. “Елин Пелин“ от ул. “Лагадина“ към ул. “Панайот Пипков“.

Ул. “Лагадина“ в участъка между ул. “Елин Пелин“ и ул. “Захари Зограф“ става тупикова.

Въвежда се еднопосочно движение по ул. “Деян Горинов“ в участъка от ул. “Карнобатски проход“ към ул. “Маестро Атанасов“ и по ул. “Маестро Атанасов“ от ул. “Деян Горинов“ към ул. “Папрат“.

Въвежда се еднопосочно движение по ул. “Бела Дона“ от ул. “Папрат“ към ул. “Глухарче“ и по ул. “Глухарче“ от ул. “Бела Дона“ към ул. “Карнобатски проход“.

Във връзка с множеството сигнали относно затруднен достъп до ОДЗ № 160, филиал-2, в кв. „Драгалевци“, от страна на Столична община са дадени указания на строителните фирми, изпълняващи СМР, за осигуряване на времеви интервал сутрин от 8:00 – 9:00 ч. и следобед от 17:00 – 18:00 ч., в който се ограничава тежкотоварният трафик по ул. „Крайречна“, в участъка м/у ул. „Нарцис“ и ул. „Кумините“, както и по ул. „Кумините“. По ул. „Кумините“, ул. „Цветанка Табакова“ и ул. „Черешов цвят“ е осигурен достъп и са проходими за МПС.

Достъп до Детска градина № 160, филиал-2, от ул. "Нарцис" през ул. "Цветанка Табакова", ул. "Черешов цвят" и ул. "Кумините"

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители