ДГ №160 Драгалевци

ДГ № 160 „Драгалевци” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас

ДЕТСКА ГРАДИНА № 160“Драгалевци“

РАЙОН „ВИТОША” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София  кв.“Драгалевци“  ул.”Захари Зограф“ № 1, тел.: 02 967 1014,

 e-mail: info-2202832@edu.mon.bg


ДГ № 160 „Драгалевци” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв.Драгалевци, ул. „Захари Зограф“ №1. ДГ № 160“Драгалевци”  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

ВИЗИЯ: Превръщане на детското заведение в:

привлекателно и предпочитано място със съвременно управление, съобразено с националните традиции и европейските критерии, където детето се чувства обичано, щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
център за родители, търсещи   подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация. 
средище на всеотдайни, толерантни педагози и грижовни хора, които обичат децата , професиятси си, повишават квалификацията си и са удовлетворени от работата си.  
МИСИЯ: Високото качество на възпитателно-образователния процес в детската градина да гарантира развитие потенциала на всяко дете.  Да отглеждаме, възпитаваме, обучаваме и социализираме  здрави, жизнерадостни , добре възпитани, мислещи и духовно развити деца, вярващи в своите възможности.

ПРИОРИТЕТИ:

Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;
Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
Теоретически и методико- практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание. Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;
Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;
ДГ № 160 работи по програма и учебни помагала, утвърдени от МОН за покриване на ДОС за предучилищно образование във всяка възрастова група, а втора гр. Монтесори работи и по метода Монтесори.

На родителите се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си като например:

  • чуждо езиково обучение – английски
  • приложни изкуства
  • народни танци
  • латино и бални танци
  • футбол
  • кондиционни спортно-развлекателни игри

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

  • екскурзии
  • зелено училище
  • бяло училище
  • морски лагер
Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием за учебната 2024/2025 г.

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители