ДГ №160 Драгалевци

ДГ № 160 „Драгалевци” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас

ДЕТСКА ГРАДИНА № 160“Драгалевци“

РАЙОН „ВИТОША” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

гр.София  кв.“Драгалевци“  ул.”Захари Зограф“ № 1, тел.: 02 967 1014,

 e-mail: info-2202832@edu.mon.bg


ДГ № 160 „Драгалевци” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.  Детското заведение се намира на територията на район „Витоша”, Столична община, кв.Драгалевци, ул. „Захари Зограф“ №1. ДГ № 160“Драгалевци”  работи на пет дневна работна седмица от 7.00 до 19.00 ч.

ВИЗИЯ: Превръщане на детското заведение в:

привлекателно и предпочитано място със съвременно управление, съобразено с националните традиции и европейските критерии, където детето се чувства обичано, щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
център за родители, търсещи   подкрепа, съгласие, сътрудничество и педагогическа информация. 
средище на всеотдайни, толерантни педагози и грижовни хора, които обичат децата , професиятси си, повишават квалификацията си и са удовлетворени от работата си.  
МИСИЯ: Високото качество на възпитателно-образователния процес в детската градина да гарантира развитие потенциала на всяко дете.  Да отглеждаме, възпитаваме, обучаваме и социализираме  здрави, жизнерадостни , добре възпитани, мислещи и духовно развити деца, вярващи в своите възможности.

ПРИОРИТЕТИ:

Високо качество на грижите за опазване здравето и живота на детето, защита и зачитане на  правата му и хуманно отношение към индивидуалната детската личност;
Социално-педагогическа работа с високо качество, ефективност и ясни цели – бърза и успешна адаптация и висока успеваемост на децата в следващата образователна степен – началното училище, като обществени очаквания към детското заведение;
Теоретически и методико- практически баланс между добрите педагогически традиции на българското предучилищно възпитание. Развитие на детското заведение като модерен комплекс с обезпечена комфортна и уютна интерактивна материална среда, висококвалифициран екип, предразполагащ детето към разкриване и развитие на възможностите и интересите му;
Предучилищната възраст – времето за възпитание и разбиране на националните добродетели и традиции чрез иновативни методи и похвати;
ДГ № 160 работи по програма и учебни помагала, утвърдени от МОН за покриване на ДОС за предучилищно образование във всяка възрастова група, а втора гр. Монтесори работи и по метода Монтесори.

На родителите се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу допълнителна такса да запишат децата си като например:

  • чуждо езиково обучение – английски
  • приложни изкуства
  • народни танци
  • латино и бални танци
  • футбол
  • кондиционни спортно-развлекателни игри

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

  • екскурзии
  • зелено училище
  • бяло училище
  • морски лагер
Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители