Детска градина №160 – Драгалевци, София

Начало

Детска градина №160 “Драгалевци” се намира в гр.София, район “Витоша”. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през месец април 1972 г. Има местно парно отопление на газ. ДГ №160 е на два етажа, а другия на три. Има седем градински групи за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас и две яслени за деца на възраст от 1 до 3 години. Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.