Детска градина №160 – Драгалевци, София

Начало

ВАЖНО: ЗАПОВЕД ОТ МОН, 13 ноември 2020 – PDF

ВАЖНО: Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция – PDF

ВАЖНО: Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 – PDF

ВАЖНО: Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19 – PDF

ВАЖНО: Правила за работа на ДГ 160 “Драгалевци” през учебната 2020/2021 в условия на COVID-19 – PDF

ВАЖНО: Изискване за прием на децa – PDF

ВАЖНО: Необходими изследвания за планов прием на новоприети деца и за възобновяване на посещения – PDF

Покана за заседание – PDF

22/05/2020 !!!!ВАЖНО!!! за COVID-19 – Вътрешни правила за дейността – PDF

Информирано съгласие – формуляр – PDF

Нюзлетър от Столична oбщина – PDF

Записване на приети деца от набор 2018 – PDF

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ – PDF

Писмо от СРЗИ – PDF

“Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19 – PDF

„Родителството в условията на COVID-19“ – PDF1, PDF2, PDF3, PDF4, PDF5, PDF6

XXXXXXXXXXXXXX

ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ – PDF

11/04/2020 !!!!ВАЖНО!!! за COVID-19 – PDF 

УЧЕНЕ ОТ ВКЪЩИ – Ръководство за родители – PDF

УНИЦЕФ България – Идеи за дейности между родители и деца – PDF

АКАДЕМИЯ ЗА РОДИТЕЛИ – Съвети за справяне с предизвикателства – PDF

Детска градина №160 “Драгалевци” се намира в гр.София, район “Витоша”. Сградата е специално построена, съобразна с всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане на качествен и пълноценен педагогически процес; по типов проект и е публична общинска собственост, открита е през месец април 1972 г. Има местно парно отопление на газ. ДГ №160 е на два етажа, а другия на три. Има седем градински групи за деца на възраст от 3 години до постъпване в първи клас и две яслени за деца на възраст от 1 до 3 години. Групите са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.