Вътрешни правила

2016-06-22    Заповед за утвърждаване Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

2016-06-22    Вътрешни правила за поддържане профила на купувача

2016-04-15    Заповед за отмяна на вътрешни правила

2015-02-11     Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

2015-02-11     Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители