Летописна книга

Детското заведение отваря врати за първи път през 1972 г. с четири групи деца, една от които нощуваща.

През 1989 г. към градината се присъединява яслена група.

На 3 ноември 2011г. е открита новата двуетажна сграда с физкултурен салон .

През 2018 г. е открита нова сграда за 4 групи.

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители