Групи

Сграда 1

Яслена група - "Весели крачета"

Зорка Горанова - Педагог

Живка Стефанова - Педагог

Ирина Керефейска - Помощник възпитател

Борислава Харалампиева - Помощник възпитател

Първа група - "Барбарони"

Силвия Радева - Учител

Лидия Пеева - Учител

Галя Младенова - Помощник възпитател

Втора група - "Приятели"

Емилия Йорданова - Учител

Диана Митрева - Помощник възпитател

Трета група - "Усмивка"

Боряна Ангелова - учител

Елена Тамахярова - учител

Татяна Груева - Помощник възпитател

Трета група - " Буратино"

Анастасия Кръстева - Ст.учител

Божурка Младенова - Ст.учител

Елена Йон Хаджийска - Помощник възпитател

Четвърта група - "Смехoрани"

Рени Геловска - Ст.Учител

Елена Костадинова - Учител

Николинка Атанасова - Помощник възпитател

 

Сграда 2

Първа група - "Слънчо"

Деляна Ангелова - Учител

Райна Михайлова - Учител

Вяра Георгиева - Помощник възпитател

Втора група - "Монтесори"

Елица Рангелова - Ст.учител

Татяна Демерджиева-Стоянова - Ст.Учител

Ваня Иванова - Помощник възпитател

Четвърта група - "Щурчета"

Иляна Сикандер - Учител

Петя Илиева - Ст.учител

Цвети Рангелова - Помощник възпитател

Четвърта група - "Многознайко"

Десислава Шопова - Учител

Румяна Узунска - Ст.учител

Гергана Стоилова - Помощник възпитател

 

 

 

 

 

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием за учебната 2024/2025 г.

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители