Групи

Сграда 1

Яслена група - "Весели крачета"

Зорка Горанова - Педагог

Живка Стефанова - Педагог

Ирина Керефейска - Помощник възпитател

Борислава Харалампиева - Помощник възпитател

Първа група - "Барбарони"

Силвия Радева - Учител

Лидия Пеева - Учител

Галя Младенова - Помощник възпитател

Втора група - "Приятели"

Емилия Йорданова - Учител

Диана Митрева - Помощник възпитател

Трета група - "Усмивка"

Боряна Ангелова - учител

Елена Тамахярова - учител

Татяна Груева - Помощник възпитател

Трета група - " Буратино"

Анастасия Кръстева - Ст.учител

Божурка Младенова - Ст.учител

Елена Йон Хаджийска - Помощник възпитател

Четвърта група - "Смехoрани"

Рени Геловска - Ст.Учител

Елена Костадинова - Учител

Николинка Атанасова - Помощник възпитател

 

Сграда 2

Първа група - "Слънчо"

Деляна Ангелова - Учител

Райна Михайлова - Учител

Вяра Георгиева - Помощник възпитател

Втора група - "Монтесори"

Елица Рангелова - Ст.учител

Татяна Демерджиева-Стоянова - Ст.Учител

Ваня Иванова - Помощник възпитател

Четвърта група - "Щурчета"

Иляна Сикандер - Учител

Петя Илиева - Ст.учител

Цвети Рангелова - Помощник възпитател

Четвърта група - "Многознайко"

Десислава Шопова - Учител

Румяна Узунска - Ст.учител

Гергана Стоилова - Помощник възпитател

 

 

 

 

 

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители