Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета за месец юни 2022 г.Отчет за изпълнение на бюджета за месец юли 2022 г.Отчет за изпълнение на бюджета за месец август 2022 г.Отчет за изпълнение на бюджета за месец септември 2022 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец октомври 2022 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец ноември 2022 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец декември 2022 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец януари 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец февруари 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец март 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец април 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец май 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец юни 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец юли 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец август 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец септември 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец октомври 2023 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец ноември 2023 г Отчет за изпълнение на бюджета за месец декември 2023 г.Отчет за изпълнение на бюджета за месец януари 2024 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец февруари 2024 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец март 2024 гОтчет за изпълнение на бюджета за месец април 2024 г
Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители