Детска градина 160 Драгалевци София

Присъединете се към нашето
приятелско семейство


гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
+359 2 967 10 14
Детска градина 160 Драгалевци София

Административен адрес на детската градина:

гр.София, ПК1415
кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1

Директор: Красимира Гацева

+359 884 80 16 64

Работно време:

Понеделник – Петък:
7.00 – 19:00 часа

Приемно време на Директора:

Сграда 1

Вторник: 10.30 – 12.00  часа след предварително съгласуване.

Сграда 2

Четвъртък: 15.30 – 17.00  часа след предварително съгласуване.

 
Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители