Обходен маршрут Етап II

Уважаеми родители, Информираме Ви за въвеждане на временна организация и безопасност на движение във връзка с изграждането на канализация в кв. „Драгалевци“.

Уважаеми родители,

Информираме Ви за въвеждане на временна организация и безопасност
на движение във връзка с изграждането на канализация в кв. „Драгалевци“.
Считано от 23.01.2024г. достъпа до ДГ No160 „Драгалевци“ на ул. „Захари
Зограф“ No1 , ще се осъществява по ул. „ Лагадина“ и ул. „Елин Пелин“, които
ще са с еднопосочно движение. Това ще затрудни воденето и прибирането на
децата, затова нека да бъдем спокойни и толерантни един към друг , за да
предотвратим създаване на излишно напрежение.

От името на Дирекция „Строителство“ Столична община и ДГ No160
„Драгалевци“ Ви молим за разбиране, търпение и съдействие по време на
ремонтните дейности!

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители