Документи

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности / англ. език – PDF

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности / визуални изкуства – PDF

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности / народни танци – PDF

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2022 до 31.05.2022 г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2022 до 30.04.2022 г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2022 до 31.03.2022 г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2022 до 28.02.2022 г. – PDF

“Кондиционни спортно-развлекателни игри” – Заповед – PDF

“Кондиционни спортно-развлекателни игри” – протокол за разглеждане на постъпили оферта – PDF

Правилник за организиране на дейността в ДГ 160 “Драгалевци” – PDF

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности – PDF

Годишна план-програма за действие за безопасност на движението по пътищата – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2022 до 31.01.2022 г. PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 31.12.2021 г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 30.11.2021г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 31.10.2021г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 31.08.2021г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 31.07.2021г. – PDF

Заповед към конкурс / латино, бални и забавни танци – PDF

Заповед към конкурс / подвижни игри с топка – PDF

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности – подвижни игри с топка – PDF

Обява за провеждане на конкурс за допълнителни образователни дейности – латино, бални и забавни танци – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 31.06.2021г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 31.05.2021г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 30.04.2021г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето 01.01.2021 до 31.03.2021г. – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021 до 28.02.2021г. – PDF

План за действие 2021 година за безопасността на движението по пътищата в ДГ 160 “Драгалевци” – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари, 2020 – януари, 2021 – PDF

Oтчет за изпълнение на бюджета за периода януари – декември, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари-ноември, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари-октомври, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари-септември/2020 – PDF

ВАЖНО: Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19 – PDF

ВАЖНО: Правила за работа на ДГ 160 “Драгалевци” през учебната 2020/2021 в условия на COVID-19 – PDF

Протокол и заповед за избор на допълнителни дейности – Народни танци – PDF и PDF

Протокол и заповед за избор на допълнителни дейности – Английски език – PDF и PDF

Протокол и заповед за избор на допълнителни дейности – Приложни изкуства – PDF и PDF

Конкурс за допълнителни дейности – Таекуондо – PDF

Конкурс за допълнителни образователни дейности – PDF

Бюджет 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/май, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/април, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/март, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/февруари, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/януари, 2020 – PDF

Информирано съгласие – формуляр – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета – PDF

Писмо от СРЗИ – PDF

“Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19 – PDF

„Родителството в условията на COVID-19“ – PDF1, PDF2, PDF3, PDF4, PDF5, PDF6

XXXXXXXXXXX

!!!ВАЖНО!!! – ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ – PDF

Механизъм за противодействие на тормоза между децата в детската градина – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 1 януари, 2019 -до 31 декември, 2019 – PDF

Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа и детската градина – PDF

Правила за общуване и учтивост – PDF

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи – PDF

План “Здраве”- PDF

План за приобщаващо образование – PDF

Програма “Ранно отпадане” – PDF

Мерки за качество – PDF

Годишен план за 2019/2020 – PDF

Програмна система за 2019/2020 – PDF

Бюджет за 2019/2020 – PDF

Отчет – PDF


Обява по програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. – ОБЯВА


Уведомление за отсъствие по домашни причини – ясла, 1-ва и 2-ра група – връзка PDF

Уведомление за отсъствие по домашни причини – 3-та и 4-та група – връзка PDF

Заявление за посещение на детската градина през лятото – връзка PDF


Покана до членовете на Oбществения съвет – PDF

Заповед за определяне на поименния състав на Oбществения съвет към детска градина – PDF


Етичен кодекс за поведение на работещите в ДГ №160 „Драгалевци“ – pdf

Стратегия за развитие на ДГ №160 „Драгалевци“ за периода 2016 – 2020 година – връзка PDF

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Персонал
База
Групи

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Документи

Прием

За родители

Галерия

Летописна книга

Седмично меню

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители