Екип

Директор

Красимира Гацева

 • Магистър - "Предучилищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - IV

Педагози

Румяна Узунска

 • Магистър - "Предучилищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - II

Анастасия Кръстева

 • Полувише - детска учителка ИДНУ "Н. Крупская"
 • Професионално-квалификационна степен - V

Божурка Младенова

 • Полувише - детска учителка ИДНУ "Н. Крупская"
 • Професионално-квалификационна степен - V

Петя Илиева

 • Полувише - Институт за детски учителки - гр.Враца
 • Професионално-квалификационна степен - V

Рени ГеБловска

 • Магистър - "Предучилищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - V

Елица Рангелова 

 • Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" - педагог, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - IV

Татяна Демерджиева-Стоянова

 • Магистър - "Предучилищна педагогика" Тракийски университет - Стара Загора
 • Професионално-квалификационна степен - III

Силвия Радева

 • Бакалавър - Педагогика Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Боряна Ангелова

 • Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика", педагог детски учител Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - V

Елена Костадинова

 • Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Елена Тамахкярова

 • Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика", педагог детски учител Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - IV

Райна Михайлова

 • Бакалавър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Илияна Сикандер

 • Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - IV

Лидия Пеева

 • Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
 • Професионално-квалификационна степен - V

Деляна Ангелова 

 • Бакалавър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Десислава Шопова 

 • Магистър - "Предучилищна и начална училищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Живка Стефанова

 • Бакалавър - Специална педагогика - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Емилия Йорданова

 • Бакалавър - Педагогика - Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Зорка Асенова

 • Професионален бакалавър - педагог,начален учител Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Сусанна Сароян

 • Бакалавър - "Предучилищна педагогика" Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Елизабет Янева - Учител по музика

ЕПЛР – Екип за подкрепа за личностното развитие

Кристина Пелова - Ресурсен Учител

Добромир Николов - Психолог

Анастасия Бучукова - Логопед

Помощник възпитатели

Диана Митрева

Галя Младенова

Борислава Харалампиева

Елена Йон Хаджийска

Гергана Стоилова

Татяна Груева

Николинка Атанасова

Ирина Делчева

Ваня Иванова

Вяра Георгиева

Цвети Рангелова

Администрация

Тодорка Недкова - Завеждащ административна служба

Милка Петрова - Касиер-Домакин

Кухненски Блок

Емилия Трайкова

Николинка Димова

Анелия Стоилова

Поддръжка и хигиена

Васил Узунски

Димитър Кръстев

Евлоги Евлогиев

Роза Дурева

Йорданка Стойкова

Транспорт

Красимир Хаджийски

 

 

 

 

 

Детска градина 160 Драгалевци София
гр.София, кв. Драгалевци, ул.“Захари Зограф”№ 1
 
  За нас

ДГ №160 Драгалевци
Екип
База
Групи
Летописна книга

Документи

Административни
Бланки
Бюджет
Други

Новини

Прием

За родители

Галерия

Седмично меню

Лични данни

Контакти

Профил на купувача

Вътрешни правила
Достъп до обществена информация
Открити процедури по ЗОП
Публични Покани
Предварителни Обявления
Обединения на Възложители