Детска градина №160 – Драгалевци, София

Новини

Обява по програми “Училищен плод” и “Училищно мляко”

Обява по програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. – ОБЯВА 

Откриване на учебната година

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Медицински документи за началото на учебната година

СЪОБЩЕНИЕ   Уважаеми родители, Към 01.08.2017г. се представят:   1. Лична здравно-профилактична карта – НОВА за 2017/2018 г. в началото на всяка учебна година; 2. Медицинска бележка, удостоверяваща липсата на контакт с остри заразни заболявания и паразити /валидността на медицинската бележка е 3 дни/. 3. При отсъствия за период по-дълъг от 30/тридесет/дни съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии - представят се нови изследвания микробиология! 4. При отсъствия за период по-дълъг от 2/два/ месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).- нови изследвания (микробиология и паразитология)! 5. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен. Забележка: Липсата на посочените медицински документи е основанието да бъде отказан прием на детето Ви.
 

Родителска среща

ВАЖНО !!! Уважаеми родители, започва още една учебна година и както всяка година и тази предстоят родителските срещи.Първите  имат организационен характер и на тях уточняваме онези малки подробности, които позволяват нашата съвместна работа да е удовлетворяваща и в полза на децата ни.