Детска градина №160 – Драгалевци, София

Родителска среща

ВАЖНО !!!
Уважаеми родители,

започва още една учебна година и както всяка година и тази предстоят родителските срещи.Първите  имат организационен характер и на тях уточняваме онези малки подробности, които позволяват нашата съвместна работа да е удовлетворяваща и в полза на децата ни.