Детска градина №160 – Драгалевци, София

Документи


Обява по програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. – ОБЯВА


Уведомление за отсъствие по домашни причини – ясла, 1-ва и 2-ра група – връзка PDF

Уведомление за отсъствие по домашни причини – 3-та и 4-та група – връзка PDF

Заявление за посещение на детската градина през лятото – връзка PDF


Етичен кодекс за поведение на работещите в ДГ №160 „Драгалевци“ – връзка PDF

Организация на учебния ден в ДГ №160 „Драгалевци“ – връзка PDF

Стратегия за развитие на ДГ №160 „Драгалевци“ за периода 2016 – 2020 година – връзка PDF