Детска градина №160 – Драгалевци, София

Документи

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари, 2020 – януари, 2021 – PDF

Oтчет за изпълнение на бюджета за периода януари – декември, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари-ноември, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари-октомври, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за периода януари-септември/2020 – PDF

ВАЖНО: Насоки за работа на детските градини през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19 – PDF

ВАЖНО: Правила за работа на ДГ 160 “Драгалевци” през учебната 2020/2021 в условия на COVID-19 – PDF

Протокол и заповед за избор на допълнителни дейности – Народни танци – PDF и PDF

Протокол и заповед за избор на допълнителни дейности – Английски език – PDF и PDF

Протокол и заповед за избор на допълнителни дейности – Приложни изкуства – PDF и PDF

Конкурс за допълнителни дейности – Таекуондо – PDF

Конкурс за допълнителни образователни дейности – PDF

Бюджет 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/май, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/април, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/март, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/февруари, 2020 – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета/януари, 2020 – PDF

Информирано съгласие – формуляр – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета – PDF

Писмо от СРЗИ – PDF

“Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19 – PDF

„Родителството в условията на COVID-19“ – PDF1, PDF2, PDF3, PDF4, PDF5, PDF6

XXXXXXXXXXX

!!!ВАЖНО!!! – ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ПО БАНКОВ ПЪТ – PDF

Механизъм за противодействие на тормоза между децата в детската градина – PDF

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 1 януари, 2019 -до 31 декември, 2019 – PDF

Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа и детската градина – PDF

Правила за общуване и учтивост – PDF

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи – PDF

План “Здраве”- PDF

План за приобщаващо образование – PDF

Програма “Ранно отпадане” – PDF

Мерки за качество – PDF

Годишен план за 2019/2020 – PDF

Програмна система за 2019/2020 – PDF

Бюджет за 2019/2020 – PDF

Отчет – PDF


Обява по програми “Училищен плод” и “Училищно мляко” за учебните 2019-2020г., 2020-2021г., 2021-2022г. – ОБЯВА


Уведомление за отсъствие по домашни причини – ясла, 1-ва и 2-ра група – връзка PDF

Уведомление за отсъствие по домашни причини – 3-та и 4-та група – връзка PDF

Заявление за посещение на детската градина през лятото – връзка PDF


Покана до членовете на Oбществения съвет – PDF

Заповед за определяне на поименния състав на Oбществения съвет към детска градина – PDF


Етичен кодекс за поведение на работещите в ДГ №160 „Драгалевци“ – pdf

Стратегия за развитие на ДГ №160 „Драгалевци“ за периода 2016 – 2020 година – връзка PDF